Termeni și Condiții

I. Dispoziții preliminare

1.1. Dispoziții preliminare. Magazinul online de pe https://www.terenuri-bonita.ro/ este administrat de compania comercială Bonita Group Service s.r.o., cu sediul social în Čedlosy 583, 664 24 Drásov, ID companie nr. 27738795, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Regional din Brno, secțiunea C, inserția 55742, nr. TVA CZ27738795, (denumită în continuare „Compania” sau „Bonita”). Relația contractuală pentru achiziția și vânzarea bunurilor între Bonita în calitate de vânzător și un distribuitor în calitate de cumpărător (denumit în continuare „Cumpărător”) este reglementată de acești Termeni și condiții generale (denumiți în continuare și „TCG” sau „Termeni și condiții”) disponibili la https://www.terenuri-bonita.ro.

1.2. Comanda. Imediat ce Cumpărătorul trimite o solicitare de bunuri prin intermediul magazinului online, Bonita va plasa ulterior o comandă pentru Cumpărător, inclusiv prețul bunurilor. Contractul de achiziție este apoi încheiat în momentul trimiterii comenzii semnate înapoi la Bonita. Contractul de achiziție poate fi de asemenea încheiat în cazul în care Cumpărătorul trimite cererea pentru bunurile solicitate prin e-mail la info@terenuri-bonita.ro, după care comanda va fi emisă de Companie, inclusiv prețul bunurilor. Contractul de achiziție este apoi încheiat în momentul trimiterii comenzii semnate înapoi la Bonita.

1.3. Prețul de achiziție. Prețul total de achiziție trebuie plătit de Cumpărător în contul bancar al Companiei după trimiterea comenzii semnate în prealabil, în termen de 14 zile, dacă nu se stabilește altfel în comandă. Cumpărătorul înțelege că numai după plata prețului total de achiziție către Companie comanda de bunuri este trimisă în producție în cadrul Companiei, dacă bunurile nu se află în stocul Companiei.

1.4. Modificarea și anularea contractului. Nu este posibilă modificarea sau anularea unilaterală a contractelor încheiate; acest lucru poate fi efectuat doar în baza unui acord mutual sau în cazul în care este prevăzut de lege sau de acești termeni și condiții. Compania poate modifica sau anula unilateral o comandă deja confirmată, mai ales din următoarele motive:

  • Dacă anumite componente individuale ale bunurilor comandate nu sunt disponibile, avem dreptul de a le înlocui cu articole echivalente din punct de vedere tehnic sau cu articole cu o valoare mai mare;
  • Avem dreptul de a face livrări parțiale de produse care fac parte dintr-o singură comandă și care pot fi utilizate separat. Eventualele costuri suplimentare rezultate vor fi suportate de noi;
  • În caz de forță majoră, timpii noștri de livrare pot fi prelungiți în consecință. Se consideră că evenimentele de forță majoră includ greve, blocaje, lipsa furnizării de către subcontractanți și alți furnizori, intervenții guvernamentale sau ale altor oficialități, precum și alte obstacole care nu pot fi considerate în mod obiectiv ca fiind cauzate de noi.
  • În aceste cazuri, Cumpărătorul nu are dreptul la compensații pentru daunele cauzate de Companie ca urmare a modificării sau anulării comenzii confirmate.

1.5. Conținutul contractului de achiziție. În baza contractului de achiziție încheiat, Bonita este obligată să livreze bunurile comandate Cumpărătorului în modul stabilit de comun acord și este obligată să furnizeze alte servicii convenite (de ex. transportul bunurilor), iar Cumpărătorul este obligat să accepte bunurile și să plătească prețul de achiziție, inclusiv ambalajul și prețul pentru alte eventuale servicii comandate.

1.6. Metode de livrare. Termenele de livrare a mărfurilor sunt convenite ca franco fabrica, Čedlosy 583, 664 24 Drásov, INCOTERMS 2010. Timpul estimat de livrare a bunurilor este, de obicei, între 8 și 10 săptămâni. Cumpărătorul va fi informat în avans cu privire la data exactă a livrării bunurilor. Cumpărătorul acceptă faptul că data de livrare specificată în comandă este doar orientativă.

1.7. Achiziția drepturilor de proprietate. Cumpărătorul devine proprietarul bunurilor care îi sunt furnizate de Companie doar după recepția bunurilor, dar nu înainte de plata integrală a prețului total de achiziție.

1.8. Recepția bunurilor. Cumpărătorul este obligat să accepte bunurile la momentul convenit și în locul convenit, conform comenzii. Dacă bunurile sunt livrate de un curier, Cumpărătorul are obligația de a face recepția bunurilor la livrarea în locul convenit. În cazul în care Cumpărătorul nu face recepția bunurilor, Compania are dreptul de a se retrage din contract și de a primi despăgubiri pentru costurile asociate livrării bunurilor, dacă nu au fost plătite înainte de livrarea bunurilor.

1.9. Deteriorarea bunurilor în timpul transportului. Dacă bunurile sunt livrate de un curier, riscul de deteriorare a bunurilor este transferat la Cumpărător în momentul predării bunurilor de către curier. Dacă bunurile sunt deteriorate după transferul riscului de deteriorare, Compania nu răspunde pentru daune și deteriorarea bunurilor nu afectează obligația Cumpărătorului de a plăti prețul total și obligația de a accepta bunurile. Dacă bunurile sunt livrate deteriorate, Cumpărătorul are obligația de a solicita imediat curierului despăgubiri pentru deteriorarea bunurilor.

1.10. Ambalare. Dacă nu se convine altfel, bunurile vor fi ambalate într-o manieră corespunzătoare pentru păstrare și protecție. Prețul ambalajului este inclus în prețul de achiziție.

1.11. Locul de utilizare prevăzut. Toate bunurile comercializate de Vânzător sunt destinate pentru climatul central european moderat. În cazul instalării bunurilor în afara climatului specificat mai sus, Cumpărătorul este obligat să îl înștiințeze pe Vânzător cu privire la locul specific de instalare. Cumpărătorul are obligația de a furniza aceste informații Companiei în momentul solicitării/comandării bunurilor. În cazul în care Cumpărătorul nu face acest lucru, Compania nu va răspunde pentru eventualele defecte care pot apărea la bunuri.

II. Dreptul de retragere

2.1. Retragerea din contract în general. Prin retragerea din contractul încheiat, contractul este anulat de la început, iar părțile sunt obligate să returneze tot ce au furnizat în baza contractului anulat.

2.2. Dreptul Cumpărătorului de a se retrage din contract. Cumpărătorul poate renunța la comanda confirmată doar în cazul în care Compania își încalcă obligațiile din contractul încheiat, din neglijență gravă.

2.3. Dreptul Companiei de a se retrage din contract. Compania are dreptul de a se retrage din contractul încheiat în orice moment începând de la data încheierii contractului până în momentul în care Cumpărătorul recepționează bunurile primite de la Companie, din următoarele motive:

2.3.1. prețul de achiziție nu este plătit de Cumpărător la data convenită;

2.3.2. epuizarea stocului de bunuri comandate;

2.3.3. lipsa preluării bunurilor la livrare;

2.3.4. utilizarea incorectă a sistemului de comandă din magazinul online;

2.3.5. menționarea unor date incorecte în momentul comandării bunurilor;

2.3.6. comandarea bunurilor la un preț care este considerabil mai mic decât prețul normal, dacă bunurile au fost oferite la prețul respectiv ca urmare a unei erori în magazinul online al companiei;

2.3.7. alte motive care necesită atenție specială.

III. Responsabilitatea pentru defectele bunurilor, garanția calității

3.1.Responsabilitatea Companiei pentru defectele bunurilor. Compania are răspunderea de a se asigura că bunurile nu prezintă defecte la livrare. În special, Compania are răspunderea de a se asigura că bunurile:

3.1.1. au proprietățile negociate;

3.1.2. sunt adecvate pentru scopul menționat de Cumpărător cu privire la utilizarea lor sau pentru scopul în care bunurile de acest fel sunt utilizate în mod obișnuit;

3.1.3. sunt conforme cu calitatea sau designul mostrei sau modelului convenit, în cazul în care calitatea sau designul a fost determinat pe baza unei mostre sau a unui model convenit;

3.1.4. sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare;

3.1.5. respectă cerințele legale.

3.2. Limitarea răspunderii. Compania nu este responsabilă:

3.2.1. în cazul bunurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect din cauza căruia s-a convenit un preț mai mic;

3.2.2. pentru uzura cauzată de utilizarea normală a bunurilor,

3.2.3. în cazul bunurilor second-hand, pentru un defect ce corespunde gradului de utilizare sau uzură a bunurilor la recepție;

3.2.4. pentru defecte ale bunurilor, dacă, mai ales în cazul bunurilor de unică folosință sau perisabile, acestea sunt cauzate de natura bunurilor;

3.2.5. în cazul în care Cumpărătorul a fost informat înainte de preluarea bunurilor că acestea prezintă un defect;

3.2.6. în cazul în care Cumpărătorul însuși a provocat defectul.

3.3. Perioada de exercitare a dreptului. Cumpărătorul are obligația de a inspecta bunurile cât mai curând posibil și de a verifica proprietățile și cantitatea lor. Clientul are apoi obligația de a-și exercita dreptul de tragere la răspundere pentru defectele bunurilor în raport cu Compania fără întârziere, nu mai târziu de 24 de ore după data recepției bunurilor de către Cumpărător (defecte evidente). În cazul în care Cumpărătorul nu își exercită acest drept în această perioadă, dreptul Cumpărătorului cu privire la răspunderea pentru defecte expiră. În cazul defectelor ascunse, Cumpărătorul își poate exercita dreptul în termen de 24 de luni după data primirii bunurilor și are obligația de a-și exercita acest drept în raport cu Compania fără întârziere, nu mai târziu de 7 zile după data constatării defectului ascuns. În cazul în care Cumpărătorul nu își exercită acest drept în această perioadă, dreptul Cumpărătorului cu privire la tragerea la răspundere pentru defectele ascunse ale bunurilor expiră.

3.4. Garanția de calitate a produselor. În plus, Compania garantează calitatea bunurilor sub rezerva următoarelor condiții. Perioada de garanție începe din ziua în care bunurile sunt predate la Cumpărător. Garanția pentru componentele individuale ale bunurilor este furnizată astfel:

3.4.1. garanție de 60 de luni pentru componente din plastic, cum ar fi bariere, corpuri de leagăne pe arc, fronturi de tobogane etc., realizate din polietilenă complet colorată, de înaltă densitate;

3.4.2. garanție de 60 de luni pentru construcția portantă a echipamentelor de joacă;

3.4.3. garanție de 60 de luni pentru componentele metalice ale echipamentelor de joacă;

3.4.4. garanție de 24 de luni pentru materialele stratificate și lăcuite, tobogane, arcuri, rulmenți și materiale nespecificate în altă parte;

3.4.5. garanție de 20 de ani pentru structurile din oțel inoxidabil;

3.4.6. garanție de 24 de luni pentru componentele nespecificate în altă parte.

3.4.7. Condiția pentru oferirea garanției menționate la Articolul 3.4 constă în efectuarea întreținerii periodice de rutină a bunurilor și accesoriilor acestora de către utilizator, în conformitate cu condițiile tehnice și folosind piese de schimb originale specificate de Companie. Garanția nu acoperă defecte cauzate de vandalism, terți, deteriorări violente, întreținere necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare, utilizare și instalare care nu corespund condițiilor tehnice, uzură normală, lipsa respectării programului de inspecție și consecințe ale dezastrelor naturale.

3.4.8. În plus, garanția nu se aplică pentru reînnoirea suprafeței componentelor, care trebuie efectuată cel puțin la interval de 24 de luni, pe cheltuiala Cumpărătorului. De asemenea, garanția nu se aplică pentru întreținerea, modificarea și completarea cu materiale în zonele de impact. Garanția nu se aplică pentru utilizarea nepermisă, necorespunzătoare a elementelor (de ex. care nu rezultă din utilizarea lor logică și normală, de ex. toboganul este conceput pentru alunecare din partea de sus, alte utilizări nu sunt permise și sunt interzise).

3.4.9. Garanția completă pentru bunuri este definită la Articolul 3.4. Aceasta expiră în cazul intervenției neautorizate la bunuri. În perioada de garanție, Compania este obligată să repare în mod gratuit eventualele defecte ale bunurilor cauzate de manopera necorespunzătoare sau defectele ascunse ale materialelor. Compania are dreptul de a alege metoda de soluționare a reclamației Cumpărătorului, adică să repare bunurile sau componentele acestora sau să le înlocuiască ori să înlocuiască bunurile parțial.

3.5. Drepturile Cumpărătorului în cazul unui defect la bunurile utilizate. Dacă bunurile vândute cu un defect sau bunurile vândute second-hand sunt defecte, Cumpărătorul are dreptul la:

3.5.1. eliminarea gratuită a defectelor,

3.5.2. o reducere rezonabilă din prețul de achiziție.

3.6. Drepturile Cumpărătorului în cazul apariției repetate sau multiple a unui defect la bunuri. Dacă bunurile nu pot fi utilizate în mod corespunzător din cauza apariției repetate a aceluiași defect după reparare sau din cauza unui număr mai mare de defecte, Cumpărătorul are dreptul:

3.6.1. de a i se livra bunuri noi sau de a i se schimba componente; totuși, acest lucru nu se aplică în cazul bunurilor vândute cu un defect sau al bunurilor utilizate;

3.6.2. să primească o reducere rezonabilă din prețul de achiziție.

3.7. Apariția repetată a defectelor. O apariție repetată a unui defect înseamnă că același defect apare după cel puțin două reparații anterioare ale defectului. Un număr mai mare de defecte înseamnă că cel puțin trei defecte apar simultan, fiecare dintre acestea împiedicând în mod independent utilizarea bunurilor.

3.8. Metode de reclamație. În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de tragere la răspundere pentru defecte, poate face acest lucru în modul următor:

3.8.1. prin trimiterea unei scrisori recomandate la adresa Čedlosy 583, 664 24, Drásov;

3.8.2. personal la oricare dintre sediile companiei noastre;

3.8.3. prin e-mail la info@terenuri-bonita.ro.

3.9. Cerințe privind reclamațiile. Când se efectuează o reclamație, este necesar:

3.9.1. să se demonstreze că bunurile au fost achiziționate de la Companie;

3.9.2. să se menționeze defectul pentru care Cumpărătorul face reclamația și modul în care solicită să fie soluționată reclamația. Nu este posibilă modificarea ulterioară a metodei solicitate de soluționare a reclamației fără consimțământul Companiei.

3.9.3. În cazul unei returnări ulterioare a bunurilor de către Cumpărător, bunurile vor fi predate în stare corespunzătoare și vizibil nedeteriorate, de ex. nu în stare de poluare necorespunzătoare.

3.10. Soluționarea reclamației. Reclamația va fi gestionată fără întârziere, dar în cel mult 45 de zile. În cazul în care reclamația este confirmată, perioada de exercitare a drepturilor de tragere la răspundere pentru defecte se prelungește cu durata soluționării reclamației.

IV. Protecția proprietății intelectuale

4.1. Protecția proprietății intelectuale. Conform contractului, Bonita furnizează bunuri care pot fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală (în special, drepturi de autor, mărci comerciale, desene, brevete și modele pentru serviciul public), deoarece contractul de achiziție nu include o licență care îi acordă dreptul Cumpărătorului de a-și exercita drepturi de proprietate intelectuală. Orice intervenție la bunurile sau documentația furnizată împreună cu bunurile este protejată prin drepturi de autor și Cumpărătorul nu poate reproduce, revinde, închiria sau pune la dispoziție în alt mod bunurile către terți.

V. Alte dispoziții

5.1. Raportul dintre Termeni și condiții și contractul cadru și comanda.

Termenii și condițiile comerciale fac întotdeauna parte integrantă dintr-o comandă confirmată. Dispozițiile diferite din comanda confirmată au prioritate în fața TCG și a dispozițiilor din contractul cadru încheiat între Bonita și Cumpărător (în cazul în care a fost încheiat cu Cumpărătorul). În cazul unui conflict între dispozițiile comenzii și contractul cadru, dispozițiile din comanda confirmată au întotdeauna prioritate. În cazul unui conflict între dispozițiile contractului cadru și acești TCG, dispozițiile din contractul cadru au întotdeauna prioritate.

5.2. Separabilitatea dispozițiilor din Termenii și condițiile comerciale și a dispozițiilor contractuale. Dacă oricare dintre dispozițiile Termenilor și condițiilor comerciale sau dintre dispozițiile contractuale devine nulă, ineficace sau nu este luată în calcul, acest lucru nu afectează valabilitatea și eficacitatea celorlalte dispoziții din Termenii și condițiile comerciale și dispoziții contractuale.

5.3. Relațiile cu elemente internaționale. Raportul legal dintre Companie și Cumpărător este reglementat de legislația cehă în cazul prezenței unui element internațional și instanțele din Cehia au competența de a soluționa eventualele litigii. Convenția Națiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea internațională de bunuri (Convenția de la Viena) nu se aplică.

5.4. Limba și interpretarea contractului. Contractele sunt încheiate în limba cehă sau în versiunea lor în limba engleză. În cazul litigiilor sau al neclarităților lingvistice din contractele încheiate în versiunea în limba engleză, Cumpărătorul este de acord că se va utiliza contractul încheiat în limba cehă ca factor decisiv și ca singura versiune de limbă obligatorie pentru interpretare.

VI. Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul executării contractului.

Prin aplicarea semnăturii, Cumpărătorul își acordă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal (în special, datele de identificare și adresa Cumpărătorului, datele personale electronice și alte date cu caracter personal legate de raportul contractual cu Compania) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și transferul liber al acestor date (denumit în continuare „GDPR”), în special pentru nevoile sale sau pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin prin legile din Republica Cehă. Cumpărătorul confirmă, de asemenea, prin semnătura sa că a fost informat de Companie în privința modului și a scopului prelucrării ulterioare de către Companie a fiecărei părți din datele sale cu caracter personal. Bonita are apoi dreptul de a prelucra datele cu caracter personal mai sus menționate pe toată durata raportului contractual și pe o perioadă de zece ani după încetarea contractului. Pentru a-și exercita drepturile și pentru a-și îndeplini obligațiile ce decurg din acest contract sau legate de acest contract, Părțile vor transmite sau își pot transmite una alteia datele cu caracter personal (denumite în continuare „date cu caracter personal”), în sensul Articolului 4 (1) din GDPR, ale subiecților de date, în special reprezentanți, angajați sau clienți ai celeilalte părți ori ale altor persoane autorizate de cealaltă parte, pentru a-și exercita sau îndeplini drepturile și obligațiile ce decurg din contract sau în legătură cu contractul. Partea contractantă care le primește se află, prin urmare, în poziția de administrator cu privire la datele cu caracter personal transmise. Scopul transferului datelor cu caracter personal este executarea acestui contract, prin care părțile contractante declară că datele cu caracter personal transmise vor fi prelucrate numai pentru îndeplinirea acestui scop, în conformitate cu legile aplicabile și, în special, în conformitate cu GDPR. Părțile contractante declară că au un titlu legal valid pentru transferul datelor cu caracter personal către cealaltă parte, în conformitate cu Articolul 6 (1) din GDPR. Părțile contractante înțeleg că, în scopul executării acestui contract, datele cu caracter personal pot fi transferate de partea contractantă care le primește către un terț, în special o persoană prin intermediul căreia partea contractantă care primește datele își exercită sau își îndeplinește drepturile și obligațiile care decurg din contract sau care sunt legate de acest contract.

6.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul trimiterii mesajelor comerciale.

Compania prelucrează, de asemenea, date cu caracter personal în scopul oferirii ulterioare de bunuri și servicii prin comunicări comerciale.

6.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului. În baza consimțământului Cumpărătorului, Compania prelucrează, de asemenea, date cu caracter personal în scopul:

6.3.1. întreținerii contului de utilizator al Cumpărătorului în magazinul online al Companiei;

6.3.2. administrării bazei de date cu clienți.

6.4. Sfera de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal. Printre informațiile cu caracter personal pe care Compania le prelucrează se numără:

6.5. prenumele și numele,

6.6. adresa,

6.7. adresa de e-mail,

6.8. numărul de telefon,

6.9. numărul de identificare și codul fiscal.

6.10. Dezacordul în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Cumpărătorul își poate exprima în orice moment dezacordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul trimiterii mesajelor comerciale și își poate retrage, de asemenea, consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice alt scop.

6.11. Drepturile subiectului datelor. În plus, cu privire la datele cu caracter personal, Cumpărătorul are dreptul:

6.11.1. de a solicita corectarea informațiilor cu caracter personal inexacte sau învechite;

6.11.2. de a solicita informații despre prelucrarea datelor sale cu caracter personal, fapt pentru care Compania îi poate solicita Cumpărătorului să plătească costurile necesare;

6.11.3. de a solicita clarificări sau remedii în cazul în care Cumpărătorul crede că Compania îi prelucrează datele cu caracter personal într-un mod care încalcă protecția vieții personale sau private a Cumpărătorului sau legea.

6.12. Utilizarea modulelor cookie. În momentul utilizării magazinului online al Companiei, se pot stoca module cookie pe dispozitivul Cumpărătorului. Cumpărătorul poate refuza utilizarea lor în orice moment prin setarea corespunzătoare a dispozitivului său.

6.13. Scopuri de marketing. Cumpărătorul își acordă consimțământul explicit pentru utilizarea numelui său, a denumirii companiei, inclusiv a logoului companiei, în scopurile de marketing ale Companiei. În special, publicarea Cumpărătorului pe site-ul web al Companiei este inclusă în scopurile de marketing. Acest consimțământ este acordat pe o perioadă nedeterminată, cu posibilitatea de retragere în orice moment. Retragerea consimțământului este posibilă în scris, sub forma unei scrisori recomandate trimise la sediul social al Companiei.

VII. Dispoziții finale

7.1. Modificarea TCG. Compania are dreptul de a modifica acești Termeni și condiții fără acordul prealabil al Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu modificarea din cadrul Termenilor și condițiilor, Cumpărătorul are obligația de a informa Compania fără întârziere, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data modificării Termenilor și condițiilor. Un dezacord exprimat în limita de timp va fi considerat o retragere a consimțământului Cumpărătorului. În caz contrar, se înțelege că respectivul Cumpărător este de acord cu modificarea din cadrul Termenilor și al condițiilor. Perioada de notificare este de 1 (o) lună și începe din prima zi a lunii următoare furnizării notificării de retragere. În cazul încetării raportului contractual prin notificare, Compania este obligată să asigure îndeplinirea corespunzătoare și promptă a comenzilor primite până la momentul respectiv, chiar dacă data de livrare a bunurilor din aceste comenzi ar fi după data încetării raportului contractual.

7.2. Legislația aplicabilă și instanța competentă. Raportul contractual dintre Companie și Cumpărător este reglementat de legile aplicabile în Republica Cehă. La soluționarea oricărui litigiu ce decurge din îndeplinirea obligațiilor ce decurg din raportul contractual, instanța locală a Companiei este instanța competentă la nivel local.

7.3. Regimul juridic. În chestiuni nereglementate printr-o hotărâre specifică și prin acești Termeni și condiții, raportul contractual dintre Companie și Cumpărător este reglementat de dispozițiile Legii nr. 89/2012, Cod Civil, cu completările și modificările ulterioare.

7.4. Valabilitatea și eficacitatea TCG. Acești Termeni și condiții intră în vigoare la 1 martie 2019.